RECERCA

El coneixement és l'ADN d'un poble

Els projectes de recerca arqueològica

Projecte quadrienal de recerca amb l’aval científic del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) desenvolupat durant els anys 2014-2017. El programa d’actuacions contemplà les intervencions i estudis a jaciments com: El Camp de les Lloses (Tona, Osona), El Castell de Tona, els forns de la Vila, el camí del Vilar (Tona, Osona), El Clascar (Malla, Osona), Monteró (Camarasa, la Noguera), Trona de Marino (Balaguer, La Noguera), La Roca del Call (Pons, La Noguera), Monderes (Castillonroy, La Litera), Puig Ciutat (Oristà, Osona), Casanova del Bach (Oristà, Osona), Pla Noguera (Oristà, Osona), Pla Revell (Oristà, Osona), Puig d’Alia (Amer, la Selva), Fortí romà de Tentellatge (Navés, El Solsonès), Variant de Valldan (Avià i Berga, Berguedà), Entorn de Monteró (municipis de Gerb, Artesa i Ponts).

 

Investigador principal: Jordi Principal
Coordinació: Imma Mestres i Jordi Principal
Direcció jaciments de Tona: Montse Duran, Pilar Camañes, Carles Padrós i Jordi Principal
Participació de les empreses: SOT Prospecció Arqueològica, Actium i Gamarra& García

Projecte quadriennal de recerca en matèria d’arqueologia  amb l’aval científic de la Universitat de Girona (UdG) a desenvolupar durant els anys 2018-2021. El programa d’actuacions contempla les intervencions i estudis a jaciments com: El Camp de les Lloses, El Castell de Tona, El forns de la Vila, el camí del Vilar (Tona, Osona), El Clascar (Malla, Osona). Es realitzaran els estudis dels materials de: Can Caseta (Manlleu, Osona), Les Serrasses (Torelló, Osona), Les Escomes (Tona, Osona), Puig Guardial (Manlleu, Osona) i Ca l’Adam (Vic, Osona).

 

Investigador principal: Antoni Ñaco

Coordinació: Imma Mestres i Jordi Principal

Direcció jaciments de Tona: Montse Duran, Pilar Camañes, Carles Padrós, Jordi Principal

Participació de les empreses: SOT Prospecció Arqueològica, Actium i Gamarra & García.