CONSERVACIÓ

L'actuació preventiva garanteix el futur del patrimoni

Els projectes de conservació arqueològica

Projecte de conservació preventiva i consolidació de bens mobles de la col·lecció del Camp de les Lloses a càrrec d’Alejandra Balboa. Intervencions des del 2005 al 2018.Intervencions subvencionades per l’Ajuntament de Tona, La Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Projecte de conservació i consolidació de peces del Camp de les Lloses a càrrec de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona . A càrrec de Mireia Marquès i Amorós. Anys 2016-2017.

Projecte de conservació i consolidació de peces del Camp de les Lloses a càrrec de l’Escola Superior de Restauració. Generalitat de Catalunya . A càrrec de Sílvia Franch i Júlia Chinchilla. Anys 2017-2018.

Projecte de conservació preventiva i consolidació de béns immobles del jaciment El Camp de les Lloses. A càrrec de Gamarra i Garcia. A càrrec d’Agustín Gamarra i M. José García. Anys 2005-2017.

Projecte de consolidació i adequació del jaciment roamnorepublicà El Camp de les Lloses. Tona. Anys 2018-2019. A Càrrec de Montserrat Duran, Imma Mestres. Subvencionat per Ajuntament de Tona i Diputació de Barcelona (en curs)