El conjunt arqueològic el Camp de les Lloses constitueix un exemple atípic en la seva creació a conseqüència de la gran implicació i compromís municipal de l’ajuntament de Tona en la gestió, manteniment i difusió del patrimoni arqueològic local.

 

El jaciment ha esdevingut una realitat positiva nascuda arran de la problemàtica que va suposar la transformació urbanística del lloc, resolta, això sí, a favor de la integració i explotació d’un patrimoni arqueològic, que va ser classificat l’any 1995 com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Aquesta protecció ha fet possible l’existència d’un parc arqueològic, reserva d’un espai públic amb un ús cultural i social per part del mateix municipi i obert a totes les persones interessades en visitar-lo.

.

El Parc Arqueològic es defineix com un jaciment en procés d’excavació i museïtzació, és un espai viu. I tant important es considera el coneixement sobre el període històric -emmarcat dins la fase romanorepublicana- obtingut a partir de la recerca arqueologia desenvolupada, com el coneixement obtingut a partir de l’experimentació de les específiques metodologies de treball aplicades en la recuperació del patrimoni arqueològic a través de l’excavació, la conservació preventiva (consolidació i restauració). Finalment tot el coneixement obtingut es plasma a través de la posada en escena o presentació amb la museïtzació progressiva tant del jaciment com del museu.

 

En el Centre d’Interpretació està dipositada la col·lecció arqueològica. Una gran part de la mateixa es troba en el magatzem i una petita part està en el laboratori on es realitzen diversos tractaments de conservació preventiva. A les sales hi ha més de 500 peces exposades que mostren com era la vida quotidiana de la comunitat militar que hi va viure i morir fa 2100 anys.

 

 

La pretensió és que el visitant que arriba al Camp de les Lloses descobreixi els primers romans a casa nostra a través del coneixement del vicus republicà, però també que participi activament en aquesta aventura científica i col·labori en la recuperació i conservació del jaciment a través de les disciplines de camp i laboratori. L’arqueologia permet acostar-se de forma crítica i participativa al coneixement científic, és una eina de cohesió social i gaudi compartit, en definitiva és un gran exemple de treball en equip.

 

Des d’aquestes consideracions l’equip del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses està treballant en la creació d’un programa de dinamització del parc arqueològic que contempla convertir el nostre patrimoni local com a generador de diversos productes d’interès formatiu i turístic.