anar a la pàgina principal
els edificis

la moneda

la vida al Vicus
el jaciment
la planta de les estructures arqueològiques ha estat dibuixada pels arqueòlegs en el progressiu treball de camp realitzat al llarg de les campanyes d’excavació.

L’urbanisme i ocupació dels edificis A, B i D es data en època tardorepublicana a l’entorn del 120-80 aC, mentre que l’edifici C es basteix en època protoaugustal i perviu fins aproximadament l’any 60 dC. El primer edifici identificat fou l’A i el D, després el B i finalment el C i actualment s’està treballant en un nou edifici l’E.

El dibuix arqueològic

El dibuix arqueològic comporta una metodologia de treball molt rigorosa atès que cal dibuixar les pedres una a una i posteriorment una topografia permet encaixar les diferents estructures per tal d’elaborar la planta definitiva.

la planta

Els àmbits o estances

Edifici A. Els àmbits 3, 8, 9, 20 i 21 són tallers metal·lúrgics, mentre que els 1, 2 i 4 corresponen a espais domèstics (rebost i fogars) i de culte (inhumació infantil ).

Edifici B. Els àmbits 10 i 12 corresponen a espais domèstics (rebost i fogars) mentre que les estances 11, 13 i 14 combinen activitats domèstiques i rituals (larari, inhumació infantil, foc ritual).

Edifici C. L’àmbit 16 és un espai domèstic dedicat a la filatura, l’àmbit 18 correspon a una cuina, els àmbits 17 i 22 es destinen al treball metal·lúrgic de la forja del ferro.

Edifici D. L’àmbit 5 s’ha identificat a partir de la interpretació arqueològica com un espai sense cobrir tipus hortus destinat a fer de corriol pels animals de granja i hortet o jardí. L’àmbit 19 s’identifica com un espai domèstic i de culte (inhumació infantil). Quan es basteix l’edifici C es converteix en un espai de pas o carrer.

Els enterraments infantils

Trobem cinc enterraments infantils, la seva localització sobre el dibuix arqueològic estan senyalats amb un punt vermell

©2008 EL CAMP DE LES LLOSES