anar a la pàgina principal
els edificis

la moneda

la vida al Vicus

el jaciment
l’edifici A fou aixecat sobre uns sòcols de paret seca i els murs eren de tàpia, és de planta quadrangular i petit pati central (A-15) consta de diferents estances. Els àmbits 3, 8, 9, 20 i 21 són tallers metal·lúrgics, mentre que els 1, 2 i 4 corresponen a espais domèstics (rebost i fogars) i de culte (inhumació infantil ).

La documentació durant l’excavació de sediments on hi havien restes de fustes cremades de la coberta permeten deduir que presentaven un embigat de fusta de roure i una coberta de fibres vegetals de arboç, bruc, alzina i garric que juntament amb les graves i la calç permetien que fos impermeable.

L’ excavació i els diferents estudis científics han permès fer una interpretació i restitució de la casa. Les peces més singulars recuperades durant les excavacions d’aquest edifici corresponen a bronzes itàlics en desús que posteriorment eren refosos en els tallers metal·lúrgics.

 

©2008 EL CAMP DE LES LLOSES