anar a la pàgina principal

terra cuita in situ

estela
les restes abans de restaurar
+ imatges
Hola, sóc en Berk
l'agenda
la samarreta
on som?

Campanya d'excavació i restauració arqueològica 2009 al Camp de les Lloses.

L'any 2009 s'està duent a terme el projecte subvencionat per l'1% cultural del Ministerio de Fomento. Es tracta d'un projecte a desenvolupar durant els anys 2009 i 2010 aprovat des de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu dels treballs és l'ampliació del parc arqueològic. Al llarg de tres campanyes s'actuarà a diferentes àrees per tal de documentar nous edificis i estructures que seran consolidats i museïtzats. També es recuperarà l'edifici del segle XVI, la rectòria Vella.

Paralel·lament es realitzen les excavacions programades subvencionades per la Generalitat de Catalunya amb estudiants de les diferents universitats. Els projectes han estat cofinançats per l'Ajuntament de Tona.

©2008 EL CAMP DE LES LLOSES