anar a la pàgina principal

l'edifici

l'edifici
l'edifici
+ imatges
Hola, sóc en Berk
l'agenda
la samarreta
on som?

Dins la trama urbana de la població de Tona, un jaciment romanorepublicà (s.II-I aC), un cos singular.

Aquí les traces de la trama urbana consolidada adquireixen una dimensió de límit i, alhora, de referència per generar una nova proposta, un nou equipament.

Aquest proposa conduir el vianant cap al jaciment, aprofitant-ne la situació, a meitat del recorregut entre el nucli urbà i el turó del castell, símbol de la població.

La voluntat de l’edifici coma nexe d’unió entre el món present i l’assentament romà, i alhora del límit entre ambdós, però cap distinció entre els murs de l’edifici i els del límit del recinte.

El programa de l’edifici sorgeix de la simbiosi entre les necessitats específiques dels arqueòlegs, excavació, inventari i classificació, i les pròpies d’un centre d’interpretació, divulgació i conservació, entès com un tot, amb la finalitat de preservar el llegat que ens ha arribat.

L'edifici té una superficie de 200m2, el promotor de l'obra ha estat l'Ajuntament de Tona, l'arquitecte en Pere Molina i Vall-llovera i l'arquitecte tècnic en Lluís Poblet i Teixidor.

L’edifici ha estat finalista de la 4ª Biennal d’Arquitectura de les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà i Osona, 2006. Se li ha atorgat la menció especial com a edifici de nova planta d'ús públic.

©2008 EL CAMP DE LES LLOSES