anar a la pàgina principal

peu de lampadiri

peu amb sandalia de bronze
escif, ceràmica ibèrica
+ imatges
Hola, sóc en Berk
l'agenda
la samarreta
on som?

El centre d’interpretació acull dues col·leccions, la monogràfica del Camp de les Lloses i la col·lecció d’arqueologia local de l’antic museu d’arqueologia de Tona inaugurat l’any 1972.

La col·lecció del Camp de les Lloses
El mobiliari, és a dir, els objectes vinculats a la vida quotidiana dels habitants del Camp de les Lloses, es compon fonamentalment de material ceràmic. El conjunt ceràmic, tant el d’importació com el de fabricació indígena, inclou vaixella fina de taula, ceràmica comuna i àmfores destinades al transport d’aliments.

Totes aquestes ceràmiques indiquen el dinamisme comercial de la comunitat del Camp de les Lloses i el caràcter de nucli de consum. Hi arribaven diversos tipus de productes procedents tant de la costa catalana com d’altres àrees mediterrànies més allunyades des d’on arribava vi, oli, salums, ceràmica de cuina i vaixella de taula

Els tipus d’objectes informen, també, dels gustos i els hàbits de les persones. La comunitat del Camp de les Lloses estava molt avesada als usos i la manera de fer dels itàlics o romans en la preparació i el consum dels aliments, per això, importaven productes itàlics i en produïen de semblants.

Altres materials ben representats són els objectes metàl·lics de bronze i les peces i eines de ferro. Les peces més destacades són de bronze, d’origen itàlic i eren foses per a fabricar nous objectes com ara claus i aplics. L’estat de conservació de les peces de ferro un cop tractades ha permès recuperar des de les eines del camp, dels ferrers, així com els panys i les claus de les cases, i fragments de les rodes dels carros.

La col·lecció municipal
A la sala principal s’hi exposa la col·lecció d’arqueologia municipal de l’antic Museu de Tona. Les peces són d’antigues excavacions i donacions de particulars i permeten explicar l’ocupació del territori des de la prehistòria al naixement del poble modern de Tona.

Destaca de la col·lecció de prehistòria, el conjunt funerari del sepulcre de fossa del mas Tarabau (Balenyà) datat de l’època del neolític mitjà (4000-3500a.C). De l’època antiga, els materials datats entre el s.III i I a.C dels jaciments de les Escomes i del Camp de les Lloses del municipi de Tona.

De l’etapa tardoantiga assenyalem els fragments de sarcòfag paleocristià datats ens el s.V d.C documentats a l’església de Sant Andreu del Castell de Tona.

També les ceràmiques i vidres d’època medieval i moderna trobats a les excavacions practicades al Pla del Castell de Tona.


©2008 EL CAMP DE LES LLOSES