anar a la pàgina principal
Hola, sóc en Berk, véns a jugar amb mi?
Hola, sóc en Berk, véns a jugar amb mi?
+ imatges
Hola, sóc en Berk
l'agenda
la samarreta
on som?

La documentació d’un plom monetiforme amb la inscripció de l’antropònim ibèric que s’ha transcrit com a Berkalnetin, i que probablement fa referència un personatge amb un càrrec administratiu o militar important de l’assentament, ens ha portat a la creació d’un personatge infantil imaginari: Berk, el fill de Berkalnetin.

La suposada relació filial ens ha portat a crear una història de ficció propera als nois i noies que visiten el jaciment. Berk es converteix en un nen que va viure fa exactament 2100 anys al poblat .

L’empatia dels nois i noies amb el Berk facilita que, aquests tot jugant amb el titella que l’identifica, s’endinsin en el coneixement d’aquella època. Berk els acompanya a la visita pel centre i al jaciment els ajuda a descobrir les cases on vivien.

Berk tenia aleshores una família, uns germans, uns amics, una llengua pròpia, uns costums i jocs, anhels...

©2008 EL CAMP DE LES LLOSES